กศน.ตำบลห้วยขวาง http://huaykhwang1.blogspot.com tel. 0878291524 อาจารย์ขนิษฐา โพธิ์ทอง

แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตำบลห้วยขวาง

แหล่งเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านตำบลห้วยขวาง

 การจัดทำแปลงสาธิตเกษตรธรรมชาติ ตำบลห้วยขวาง
สถานที่ดำเนินการ บ้านเกษตรกร นายวิศุฑ ห้วยหงษ์ทอง ม.10 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ซึ่งเดิมในการทำการเกษตรปลูกพืช ( แตงกวา ) จะใช้สารเคมีในการทำแปลงเกษตรภายหลังจากการผ่านกระบวนการอบรมการทำเกษตรแบบธรรมชาตินั้นได้เริ่มที่จะเปลี่ยนแนวคิดจากการทำเกษตรแบบใช้สารเคมีมาลองทำเกษตรแบบธรรมชาติเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของหน้าดินที่ยั่งยืนต่อไป